ne mutlu türküm diyene
  hoş geldin 11 ayın sultanı ramazan
 

Hosgeldin 11 Ayın Sultanı Ramazan..
 

Ramazan Duası

Esirgeyen ve bağışlayan Allahın adı ile


Ey Rabbim!
Yüce Esmai Hüsnan hürmetine senden istiyorum Ey Allahım! Senden başka ilah yoktur
Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kuranı öğreten‚ affeden ve acıyan sensin
Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim!
Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh‚ Malik‚ güven veren ve yüce olan Rabbim!
Melik‚ Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah‚ imansızların vasfından beridir.
Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır
Ey güven sağlayan‚ görüp gözeten‚ zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim
Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik‚ güç ve kuvvet ancak sana aittir
Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan varetmek ancak sana aittir
Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren Sensin
Zat´ına karşı söylenen sözlerden beri olan‚ evvel‚ ahir‚ zahir‚ batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin
Ey merhametlilerin en merhametlisi‚ çok bağışlayıp‚ çok acıyan Rabbim! Ey her görünende birliği gayet açık‚ zahir ve batın olan Rabbim!
Ey herşeyi ayakta tutan‚ mutlaka adaletin sahibi‚ zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur
Hay ve Kayyum olan Rabbim!
Ey ilmiyle herşeyi kuşatan! Sen herşeyi bilen ve işitensin!
Ey herşeyi gören‚ mutlak surette kulların hert haline nigahban olan Rabbim!
Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan‚ Rabbim! Çünkü Sen ilminle herşeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin
Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak Sendedir
Herşeye gücü yeten‚ öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin
Ey herşeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır
Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin
Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin
Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin
Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin
Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin
Ey yoktan varden! Yoku var‚ varı yok eden Allahım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin
Ey tevbeleri‚ yakarmaları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin
Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin
Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle
Ey herşeyin dayanağı Allahım! Dayanak olarak sen bize kafisin
Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin
Ey bakıp gözeten Allahım Savaşta müminleri gözetip muvaffak kılan sensin
Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin
Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak Sensin
Ey Ğaniy! Zengin olan ancak Sensin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah´m! Şükredenleri ancak bilen sensin
Ey yoktan var eden Allah´m! Yoktan var eden ve bilen sensin
Ey hazinelerinden ihsan eden Allah´ım! Sen‚ senin için ihsanda bulanan kullarını seversin
Ey Kadir olan Allahım! Her şeye kadir olan sensin
Ey herşeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin
Ey yücelten!Dilediğini yücelten‚ dilediğini alçaltan sensin
Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten‚ arşınsahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir
Ey büyük olan Allahım! Yüce ve en büyük olan Sensin!
Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatın gerçek hakkını veren Melik Sensin
Ey iyilik edenleri seven Allahım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan Sensin
Ey tek olan Allahım! Her çift ve teke yemin eden Sensin
Ey günahları bağışlayan Allahım! Affedenlerin en hayırlısı Sensin
Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kuran kendisine hamd olunan‚ gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir
Ey ihsan edici Allahım Gerçek ihsanın sahibi Sensin
Ey Baki olan Allahım! Senden başka her şey fani‚ yalnız Sen Baki sin. Celal ve İkram sahibi Sensin
Ey bir olan Allahım! Tek olan ancak Sensin
Ey güçlü olan Allahım! Güçlü olan‚ rızık veren ancak Sensin
Ey yol gösteren Allahım! Dilediğini doğru yola gösteren Allahım! Dilediğini doğru yola götürecek Sen sin
Ey en güzel Yaratıcı Allahım! Yerleri ve gökleri yaratan Sensin
Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen Sensin
Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen Sensin
Ey her şeyi kudreti ile ihata eden Sensin
Ey hükmün sahibi Allahım! Gerçek adil hükmü veren Sensin
Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allahım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin
Ey yardım eden Allahım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlasın
Ey Kainatı kudret elinde tutan Allahım! Her şey Senin kudret elindedir
Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allahım! Kulları öldürmek de‚ Senin kudret elindedir
Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Sensin
Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış‚ doğrulmamış Allahım! Senin eşin ve bir benzerin yoktur
Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın
Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür

 

 

Ramazan ayındaki oruç ne zamandan beri vardır? Ramazan ne zaman başlar?

Kur´an´da şimdiki bildiğimiz kulluk yöntemlerinin İbrahim SS zamanında belirlendiği yazılıdır. Bakara Suresi‚ 128. ayette İbrahim SS ile İsmail SS "Kabe"nin temellerini yaparken şöyle dua ederler "... bize menseklerimizi/kulluk yöntemlerimizi göster ...". Konumuz olan Ramazan ayında oruç tutulması da gene Bakara Suresi‚ 183. ayetinde "Ey o iman edenler! Size oruçlar borç kılındı (yazıldı)‚ sizden öncekilere borç kılındığı (yazıldığı) gibi..." Ramazan ayı bu adını Hazreti İbrahim zamanında almıştır. "Ramazan" sözcüğü için Arap kökenbilimcilerin kökü ile ilgili farklı yorumlarının sebebi budur. O sırada Ay yılı ile Güneş yılı‚ ikisi de 360 gün idi. Daha sonra Yer´in Güneş çevresindeki yörüngesi eliptikleştikçe Ay yılı 354 güne geriledi‚ Güneş yılı da 366 güne çıktı. Şimdi ise Ay yılı 354‚36705... gün‚ Güneş yılı ise 365‚2422... gündür

Ay takvimindeki tüm aylar (Arapça‚ Şühur-i kameriyye. İngilizce‚ lunar months) gibi Ramazan ayı da‚ "yeniay" ile başlar. Yeniayın hesabı çok kolaydır; Ay yılı ayı (kameri ay‚ lunar month) 29‚53... gündür. Dolunay‚ kabaca ayın ortasına denk düşer‚ dolunay saati üzerine 14 tam gün eklendiğinde‚ 15. gün muhakkak bir sonraki ayın ilk günüdür. Bunu okuma-yazması olmayan bile hesaplayabilir. Hac Suresi‚ 78 ayeti gereği " Allah size dinde zorluktan bir şey bile kılmadı".

Örnek olarak‚ 2006 yılı için Türkiye´de Ramazan ayı 22 Eylül´de öğleyin 14:46´da başlar‚ Bakara Suresi‚ 187 ayeti gereği oruç‚ gündoğumundan önceki alacakaranlık (tan ağarması‚ şafak sökmesi‚ şafak sökmesi) ile gecenin başlaması anı arası (günbatımından sonraki alacakaranlık başlangıcı‚ tan kararması) tutulacağından‚ 23 Eylül günü oruç tutulmaya başlanır. Şevval ayı‚ 22 Ekim günü alacakaranlık ile gündoğumu arasında 8:15´de başladığından‚ 22 Ekim günü Ramazan bayramıdır.

Kur´an´a göre Ay takvimindeki bir ayın başlangıcı için "rüyeti hilal" (rü´yet-i hill) "hilali görmek" diye bir ölçüt yoktur. Bu uydurulmuş hadislerin gereğidir. Üstelik hadisçilerce‚ doğru hadis (sahih hadis) diye tanımlanan hadislerde bile konu ile ilgili birbirinden farklı üç görüş vardır. Bu bir saçmalıktır. Yeniay görülemez‚ bu sırada Ay kapkaranlıktır. Bütün fıkıhçılar bilirler ki dolunay‚ Ay ayının ( kameri şehr‚ şehri kameri‚ lunar month) tam ortasıdır‚ bu da 14. günden sonra 15. güne yakındır. Öyleyse dolunay saati üzerine 14‚76 gün (14 gün 16 saat) eklendiğinde bir sonraki ayın ilk günü olacaktır‚ ama nedense fıkıhçıların ayın ilk günü buna hiç uymaz. Üstelik‚ fıkıhçılara göre "hilal görmek" eski zamanlarda da şart olduğu için‚ teleskopu olmayan insanların açık havada‚ yapay ışık olmayan bir yerde çıplak gözle görmesi demek olur ki‚ buna göre bir dolunay ayın 11. ya da 12. günü‚ bir sonraki dolunay bundan 17 gün sonra olur‚ bu saçmalık böyle sürer gider. Örnek olarak‚ 2006 yılı için Ekim ayındaki dolunay‚ Türkiye için 14 Ekim‚ 6:13´tedir‚ ama diyanetin Ramazan ayını başlattığı gün olan 24 Eylül´den başlayıp sayarsak‚ dolunay 13. güne denk düşecektir‚ oysa dolunay‚ ayın 14 gün 16 saatlik (14‚76 gün) durumudur.

Daha da tuhaf olan konu ise 27-30 Kasım 1978´de İstanbul´da müslüman ülkelerin yaptığı "Rü´yet-i Hill Konferansı" bildirgesinde oybirliği alınmış karara göre‚ "açık havada‚ yapay ışık olmayan yerde‚ çıplak gözle ince bir yay biçiminde Ay´ı görmek" şart kabul edilmiştir. Ancak bu uygulamayı yalnızca Hindistan‚ Pakistan‚ Afganistan‚ Bangladeş gibi ülkelerde dağlılar-köylüler yapmaktadır‚ bu yüzden de Ramazan´a 3 gün sonra başlayıp‚ 3 gün sonra Bayram yapmaktadırlar.

Ayrıca burada bir tutarsızlık daha vardır‚ Arapça´da tefsircilerin (müfessir)‚ fıkıhçıların (fakih) kullandığı "Ay" anlamında kullandığı "kamer" sözcüğü yoktur. Kur´an yoluyla gelen bir sözcüktür ve aslı "Kumara" sözcüğüdür ki Kureyş şivesinde "kamr" diye söylenir‚ "hamr" sözcüğü ile bir anlamda "parlak yüzlü" anlamına kullanılır. Kur´an gelmeden önce Ay Tanrısı için kullanılan eril bir sözcüktür. Arapça´da "Ay" için "hilal" denir‚ bunun açık kanıtı Arapça´daki‚ şu cümledir; " akmara l hilalü " "Hilal‚ kamerlendi. Hilal‚ kamer oldu" cümlesinin anlamı "Ay‚ dolunay oldu" demektir. Buradan da görüleceği gibi "Ay" sözcüğü Arapça´da " kamer‚ kumara" değil‚ " hilal"dir.

Bir başka tutarsızlık da şudur; Ramazan ayındaki oruç‚ evrendeki bütün insanlara farz kılınmıştır‚ Kur´an evrensel bir kitaptır. Ramazan başlangıcı için "rüyeti hilal" şartı koyan din adamları‚ acaba Ay´da kurulan bir kolonide yaşayan kimseler için neyi gördürecekler ya da evrenin herhangi bir yerindeki gezegen ya da uzay istasyonunda yaşayan insanlar için neyi gördürecekler? Oysa ayetler bunun açık cevabını yazıyor.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 8 ziyaretçikişi burdaydı! <****** type="text/**********"> //[which tab (1=first tab), ID of tab content to display]: var initialtab=[1, "sc1"] ******** cascadedstyle(el, cssproperty, csspropertyNS){ if (el.currentStyle) return el.currentStyle[cssproperty] else if (window.getComputedStyle){ var elstyle=window.getComputedStyle(el, "") return elstyle.getPropertyValue(csspropertyNS) } } var previoustab="" ******** expandcontent(cid, aobject){ if (document.getElementById){ highlighttab(aobject) detectSourceindex(aobject) if (previoustab!="") document.getElementById(previoustab).style.display="none" document.getElementById(cid).style.display="block" previoustab=cid if (aobject.blur) aobject.blur() return false } else return true } ******** highlighttab(aobject){ if (typeof tabobjlinks=="undefined") collecttablinks() for (i=0; i
Hier komt de info van link 1.
Dit komt er bij link 2 te staan
Wat er bij link 3 hoort komt hier
Bij de link 4 komt dan dit te staan
Als laatste link 5 en zijn beschrijving
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=